Palvelut

Korjaus ja kunnostus

Toteutamme ammattitaidolla vanhojen puuikkunoiden ja ovien kunnostus- sekä muutostyöt. Teknistä suunnittelua vaativissa kohteissa, joissa parannetaan vanhojen ikkunoiden/ovien lämmön- ja ääneneristystä sekä henkilö- ja paloturvallisuutta, olemme parhaimmillamme. Erityisosaamiseemme kuuluu kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttaminen – vaikkapa toimistosta hotellikäyttöön. Tulemme mukaan jo hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa selvitetään korjaushankkeeseen vaikuttavat tekijät ja hankkeen tavoitteet kustannustietoineen. 

Perusikkunakunnostuskohteessa työn etenee pääkohdittain seuraavasti: 

Toimitusvarmuutta, kokemusta ja näkemystä.

Tavoitteenamme on se, että asiakas saa tilaamansa palvelun laadukkaasti toteutettuna ja sovittuna aikana.

Sujuva työskentely kohteessa vähentää muutostöistä aiheutuvia haittoja ja pienentää suuremmankin hankkeen riskiä.

Toimitusprosessissa on huomioitu aina yksityiskohtaisesti asiakkaan tarpeet, tilanne ja kohde mahdollisimman korkeatasoisen ja kestävän työn toteuttamiseksi.

Näin prosessi etenee meidän kanssamme:

Suunnittelu

Tuotesuunnittelussa piirretään työkuvat ja valitaan käytettävät materiaalit. Tässä vaiheessa varmistetaan myös se, että työt on mahdollista valmistaa valitulla tekniikalla. Lopuksi piirustukset hyväksytetään asiakkaalla.

Suunnittelemme ja aikataulutamme asiakkaan puolesta koko toimitusprosessin.

Valmistus

Työstämme ja kasaamme kaikki yksiköt tarkalla otteella. Valmistuksen aikana pidämme huolta, että kaikki toteutetaan sovitulla tavalla ja hankkeen vaatimalla laatutasolla.

Valmistamisessa käytämme tiukan laadunvalvonnan lisäksi aina ajan tasalla olevaa kalustoa. Työstöön käytämme Biessen Rover C-sarjan CNC-koneita.

Pakkaus, lähetys ja asennus

Työstämme ja kasaamme kaikki yksiköt tarkalla otteella. Valmistuksen aikana pidämme huolta että kaikki toteutetaan sovitulla tavalla ja hankkeen vaatimalla laatutasolla.

Valmistamisessa käytämme tiukan laadunvalvonnan lisäksi aina ajantasalla olevaa kalustoa. Työstöön käytämme Biessen Rover C-sarjan CNC-koneita.